altspot1altspot2altspot3

Günümüz koşullarında konvensiyonel tarımın yerini modern seracılık ve topraksız üretim yapan seralar ele almıştır.

İzlenebilir bir yöntem kullanmaları, insan sağlığını tehlikeye sokan zehirli tarım ilaçlarının kullanılmaması ve hormon kullanılmaması tüketiciyi bu yönüyle etkilemektedir ve topraksız tarım ürünlerine talebi arttırmıştır.

Firmamız topraksız tarım ve modern seracılıkla ilgili bilgi brikimi ve deneyimini sizlere yatırım ve üretim danışmanlığı hizmeti şeklinde vermektedir...

Topraksız Tarım yatırımcılar için uzun vadeli düşük faizli kredi imkanıyla ve ayrıca en büyük etken olarak kendini kısa sürede amorti edebilecek bir yatırım olması sebebiyle günümüzde popülerliğini giderek arttırmaktadır. Tamamıyla sektör dışından yatırımcıların başı çektiği yeni bir trend haline gelmiştir.

Topraksız tarım modern seracılığı da beraberinde getirmiştir. Bilinçlenen çiftçimiz artık serasını derma çatma yöntemlerle değil daha profesyonel sistemlerle inşa ettirmektedir. Bu da birim alandan aldığı verimi arttırmakta büyük bir etkendir.

Firmamız Topraksız Tarım yapmak isteyen yatırımcılarının bu sektörle ilgili hiç bilgisi ve ilgisi olmasa dahi topraksız tarım ve modern seracılıkla ilgili ufkunu açmaktadır.

Öncelikle yatırımın amacını belirlemede ve bu amaca hizmet edecek en iyi serayı kurmakta her zaman yanlarında olacaktır. Bunların devamında üretim kısmını da üstlenebilecek profesyonel üretim danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.
Kısaca hem yatırım yaparken karşılaşacağınız zorluklara hem de üretim yaparken karşılaşacağınız tüm olumsuzluklara çözüm üretmekteyiz...